Behandlingstilbud

Nedenfor er et utvalg av noe av det vi utfører på klinikken. Ta kontakt om det er noe som er uklart eller vi ikke har fått med på denne listen:

 • AD-røntgen
 • Allergiutredning
 • Analsekkbehandling
 • Analsekkoperasjon
 • Attester
 • Bad. Vi disponerer eget dyrebadekar.
 • Blodprøveundersøkelse i klinikken. Raskt resultat
 • Blodprøver til gentesting
 • Blodprøver av alle typer, som sendes til de beste laboratorier
 • "Cherry-eye" operasjoner
 • Fjerning av fremmedlegeme i mage- og tarm
 • Fjerning av sporer og ulveklør
 • HD-røntgen
 • Hjemmebesøk, bl.a. ved avliving
 • Hjerteproblemer
 • Hud utredning
 • Id-merking
 • Informasjon om fôring og ernæring.
 • Jursvulstoperasjoner
 • Kastrering av gnagere, begge kjønn
 • Kastrering av hannkatt
 • Kastrering av hunnkatt
 • Kastrering av kanin, begge kjønn
 • Keisersnitt
 • Klipp av pels, både hund og katt
 • Klobrekkbehandling
 • Kloklipp
 • Kløeproblematikk
 • Konsultasjon mhp avvikende adferdsrelaterte problemer, deriblandt uønsket urinering katt
 • Kontroll og ormebehandling etter utenlandsopphold
 • Kremering videresendes
 • Mikrochip
 • Navlebrokkoperasjon
 • Nyresvikt
 • Operasjon av jursvulster
 • Operasjon av svulster/"hudkuler"
 • Operasjon ved livmorbetennelse/pyometra
 • Operasjoner i øyelokk
 • Ormebehandling ved reise til/fra Sverige
 • Parasittbehandling. Bl. a. behandling av innvollsorm
 • Parasittundersøkelse gjøres på klinikken med hurtig resultat
 • Passutstedelse
 • Pelsklipp, men ikke raseklipp
 • pyometraoperasjon
 • Rabiesvaksinering
 • Røntgen
 • Sporefjerning
 • "Sterilisering" av hunnkatt
 • Sukkersyke, DM
 • Sårbehandling
 • Tannbehandling. Bl.a. fjerning av tannsten med ultralyd
 • Tannbehandling av gnagere og kanin
 • Tannproblemer
 • Tannrøntgen med digitalapparat
 • Tanntrekk
 • Toveklipp
 • Trekk av melketenner
 • Ulveklofjerning
 • Utredning av hudproblemer
 • Utredning av kronisk syke dyr
 • Vaksinering hund, katt, ilder og minigris
 • Væsketerapi
 • Øremerking
 • Ørerens
 • Øyelokkoperasjoner
 • Øyeundesøkelse. Bl. a. trykkundesøkelse med Tonometer

med mer