Nye regler for bendelormbehanding ved innreise fra Sverige

Det siste året har alle hunder og katter som har vært i Sverige og blitt tatt med over grensen til Norge, måttet bli behandlet mot revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis). Disse reglene blir strengere fra 1. mai. Dette skyldes at EU krever disse endringene, og fjorårets mildere regler har vært mulig fordi EU har gitt dispensasjon fra de generelle reglene som nå trer i kraft.

Bendelormen Echinococcus multilocularis er ufarlig for hunder og katter, men kan forårsake svært alvorlig sykdom hos mennesker. Parasitten ble påvist i Sverige på rev i desember 2010, men foreløpig ikke påvist i Norge (utenom Svalbard). Mennesker smittes enten ved direkte kontakt med smittede hunder og katter, eller ved å spise f.eks. sopp og bær fra områder med parasitter. Parasitten angriper leveren til mennesker, og kan i verste fall gi svært alvorlig og livstruende sykdom.

  • Hunder som innføres til Norge fra Sverige skal behandles mot bendelormen Echinococcus multilocularis 24 - 120 timer før ankomst. Denne behandlingen kan ved kortvarige reiser utføres i Norge før reisens start. Behandlingen skal foretas av veterinær med et godkjent preparat og dokumenteres i hundens pass eller helsesertifikat.
  • Som alternativ til behandling 24 - 120 timer før innreise, kan hunder gjennomgå et behandlingsopplegg som innebærer at de behandles mot bendelorm minst to ganger med maksimum 28 dagers intervall før første innreise til Norge. Deretter behandles de minst hver 28. dag. Dette alternativet kan være hensiktsmessig for de som reiser ofte. Husk å behandle hunden din 28 dager etter at du kom hjem siste gang, selv om du ikke skal ut og reise på nytt.
  • Hunder fra Sverige skal være ID-merket, behandles mot bendelorm og følges av pass på samme måte som hunder som innføres fra andre EU-land. Eier kan ikke lenger foreta og dokumentere bendelormbehandlingen selv.
  • Kravet om bendelormbehandling ved innførsel av katter oppheves. Det vil ikke bli krav til pass og ID-merking for katter som kommer fra Sverige.
  • Ikke-kommersiell innførsel av> 5 hunder, katter eller ildere, og kommersiell innførsel av disse dyreartene fra tredjeland, blir kun tillatt fra godkjente tredjeland. Merk at Svalbard ikke er godkjent 3. land.

Klikk her for å komme til mer utfyllende informasjon på Mattilsynets sider.

Krav ved innreise fra Sverige:

- ID-merke
- pass
- bendelormbehandling (24-120 timer før innreise til Norge)
- behandling føres i pass/helseattest av veterinær
- ved hyppig reise, kan behandlingen gjøres månedlig (maks 28 dagers mellomrom)
- all egenbehandling faller bort
- katt er unntatt fra reglene
- maks 5 hunder/katter/ildre kan transporteres per bil innenfor EU


Alle hunder som reiser mellom Norge og Sverige, må være ID-merket og ha pass. Dette gjelder ikke for katter. Behandlingen mot bendelorm skal dokumenteres av veterinær enten i passet eller i helsesertifikat.

Behandlingen skal gis et sted mellom 24 og 120 timer før innreise til Norge, så kortere turer over grensen (f.eks. handleturer) vil bli vanskelig.

Behandling med 28 dagers intervall vil være aktuelt for de som f.eks. har hytte eller feriehus i Sverige, eller av andre grunner foretar jevnlige reiser over grensen med hund eller katt. Hvis du senere vil avslutte slik jevnlig behandling, er det viktig at dyret behandles en siste gang etter siste innførsel til Norge, og det må skje i løpet av de siste 28 dagene etter foregående behandling.

Hvorfor behandle til bestemte tider?


Hunder og katter kan smittes om de spiser gnagere eller får i seg avføring fra infiserte smittespredende dyr. Når du behandler hund eller katt, vil det virksomme stoffet drepe alle utviklingsstadier av parasitten. Det er viktig å behandle dyrene så nært opptil innreisen til Norge som mulig, for å minimere risiko for å få i seg ny smitte.

Når hunder og katter får i seg smitte, vil parasittene bli kjønnsmodne iløpet av 28 dager. Kjønnsmodne parasitter skiller ut egg som andre dyr og mennesker kan smittes av, og derfor må hunden eller katten behandles med maksimum 28 dagers mellomrom. Da forhindres parasitten i å bli kjønnsmodne, og vil dermed ikke kunne føre smitten videre.