Utenlandsreise

Reise til/fra Sverige:


For reise mellom Norge og Sverige, er eneste krav (bortsett fra normal årlig vaksine) at hunden/katten din må behandles mot revens dvergbendelorm før tilbakereise til Norge. Mer info her. Det kan bli endringer av regler i framtiden, bl.a. krav om pass og ID-merking i form av mikrochip. For siste nytt, se www.mattilsynet.no.

Reise til/fra EU-land:


Dyret skal være godkjent ID-merket (dyr født etter 3. juli 2011 MÅ ha mikrochip; tatovering skal være tydelig og lesbar). ID-merking må skje før rabiesvaksinering.

Dyret må ha korrekt utfylt EU-pass, med info om ID-merking, rabiesvaksinering og bendelormbehandling.

Rabiesvaksinering må gjøres senest 21 dager før avreise (ved førstegangsvaksinering), og gjentas med maks 365 dagers mellomrom for å unngå ny 21 dagers venteperiode. Vaksinen kan tidligst gis ved 3 måneders alder, og bør ikke gis samtidig med andre vaksiner, for å sikre best mulig immunisering.

Behandling mot revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis) iløpet av siste 10 dager før innreise til Norge og dessuten iløpet av de første 7 dager etter innreise. Begge må føres i passet av veterinær. Dette gjelder ikke direkte reise fra Finland.

Man kan maks ha med seg 5 dyr per innreise som privatperson. Det er også lov til å transportere maks 5 dyr i bil ved kjøring i Europa.

For fullstendige regler, se link til Mattilsynets sider her.

Reise til/fra listeført land:


Godkjent ID-merking (se over, EU-land)

Rabiesvaksinering som reise til/fra EU-land

Bendelormbehandling som reise til/fra EU-land

Korrekt utfylt EU-pass (se EU-land) eller veterinærsertifikat skrevet av offentlig veterinær i avreiseland, med nødvendig info om ID-merking, vaksiner og bendelormbehandling.

Grensepassering skal varsles tollvesen/Mattilsynet, og dyret skal kontrolleres ved grensepassering.

Maks 5 dyr per innreise som privatperson.

For fullstendige regler, se link til Mattilsynets sider her.
Se også link til Mattilsynets liste over listeførte land.

Sverige:


 • EU-pass
 • godkjent ID-merking
 • bendelormbehandling

EU-land:

 • årlig vaksine
 • godkjent ID-merking
 • EU-pass
 • godkjent rabiesvaksine (21 dagers ventetid etter første vaksine eller ved vaksine over 365 dager gammel)
 • bendelormbehandling før innreise til Norge (siste 10 dager) og etter innreise (første 7 dager)
 • maks 5 dyr

Listeført land:

 • årlig vaksine
 • godkjent ID-merking
 • godkjent rabiesvaksine
 • bendelormbehandling
 • EU-pass eller veterinærsertifikat
 • maks 5 dyr