Vaksinering av hund

I Norge vaksineres hunder først og fremst mot valpesyke, smittsom leverbetennelse og parvovirus. I tillegg vaksinerer man mot kennelhoste da kennelhoste ofte er et problem med årlige utbrudd. Ved utenlandsopphold er det i tillegg aktuelt å vaksinere mot rabies og leptospirose. Vaksinering bidrar til å holde et lavt smittepress for hele den norske hundepopulasjonen.

VALPESYKE (DISTEMPER)


Valpesyke er en livstruende sykdom som finnes over hele verden. Det tar 3-6 dager fra smitte til hunden viser symptomer. Hunder i alle aldre kan smittes.

Symptomer:

først noen dager med høy feber og nedsatt appetitt, deretter oppkast, diarè, rennende nese/øyne og hoste. Sekundære infeksjoner som lungebetennelse og øyebetennelse kan oppstå. Noen hunder får akutt hjernebetennelse, som gir kramper, dårlig koordinasjon og lammelse. Dette kan komme uker og måneder etter at hunden ellers har blitt frisk. Andre sene symptomer er hornhinnebetennelse og harde tredeputer, og kan få permanent nedsatt syn og luktesans samt nevrologiske skader.

Smitte spres gjennom luften til luftveiene og gjennom munnen via kontakt med smittede hunder eller indirekte via objekter som smittet hund har hatt kontakt med.

Smitterisiko:

For tiden liten risiko for utbrudd i Norge pga omfattende vaksinering. Nå og da utbrudd i naboland. Alle aldersgrupper kan smittes, men sees oftest hos unge og uvaksinerte hunder eller eldre hunder med dårlig immunitet pga slurv med vaksinering. Mennesker kan ikke smittes, men det kan mink, rev, ilder og sel, og disse kan også være smittebærere i et område og vedlikeholde en infeksjon.

PARVOVIRUS


Parvo har eksistert i Norge siden 80-tallet, og er et av de minste viurs vi kjenner til. Det er meget stabilt og motstandsdyktig mot bekjempelsesmiddel. Når viruset først har slått seg ned i omgivelsene (eks i en kennel), er det svært vanskelig å bli kvitt.

En smittet hund skiller ut virus med avføringen, og kan dermed svitte andre hunder. Det tar 3-14 dager fra smitte til hunden viser symptomer, dvs de kan spre smitte videre før de selv blir klinisk syke!

Symptomer:

først oppkast og diaré, noe som gir væsketap - alvorlig over tid. Valper som smittes tidlig kan få hjerteskade. Variabel dødelighet, men høyere hos valper enn voksne hunder.

Smitterisiko:

Hunder i alle aldre kan smittes og bli syke, men unge valper er mest følsomme. Ikke alle smittede hunder blir syke, og disse vil være "friske bærere" og utskillere av virus. Parvovirus er svært smittsomt, og skilles ut i store mengder via oppkast og diaré - men også i flere dager før hunden viser symptomer. Mennesker kan føre med seg virus på sko og klær, og frakte smitte til andre miljøer. Hundens parvovirus kan ikke smitte til mennesker!

SMITTSOM LEVERBETENNELSE - HCC


Smittsom leverbetennelse (HCC - Hepatitis contagiosa canis)

Er en alvorlig sykdom som angriper hundens lever og slimhinner. Direkte eller indirekte smitte gjennom kontakt med urin, avføring, spytt, matskåler og redskap - eller hundeeiere. Smittede hunder kan spre virus via urin i flere måneder, opptil ett år.

Symptomer:

Det tar 4-7 dager fra hunden smittes til den viser symptomer. Først høy feber, økt drikkelyst, rennende øyne og nese samt blødninger fra slimhinnene. I alvorlige tilfeller sees væskeansamling i vev. Raskt forløp hos valper, som kan død innen få dager. Voksne hunder får oftest spontan bedring etter 5-10 dager, i denne perioden kan de få ødem med blågrå farge i øyet ("blue eye"), som vil forsvinne etter 3-4 dager evt flere uker.

Smitterisiko:

HCC-virus kan overleve flere måneder i omgivelsene. Alle hunder bør vaksineres. Sykdommen finnes i Norge, men er ikke særlig utbredt pga høy grad av vaksinerte hunder. Mennesker kan ikke smittes.

KENNELHOSTE


Kennelhoste kan være forårsaket av flere virus og bakterier, men de fleste tilfellene er det parainfluensavirus (Pi) og/eller bakterien

Bordetella bronchioseptica (Bb). 

Det er vanskelig å få fullstendig beskyttelse mot kennelhoste, da man ikke alltid vet hvilke virus og bakterier hunden kan bli smittet av.


Smitte skjer via infiserte, luftbårne væskedråper fra hunder som hoster. Det er størst smitterisiko på steder der mange ulike hunder møtes, eks. på kennel, utstilling og i parker.

Symptomer:

Luftrør og bronkier blir røde og irriterte og belagt med slim. Typiske symptomer er kraftig hoste, ofte etterfulgt av brekninger, og man kan tro hunden har satt noe fast i halsen. Feber og dårlig appetitt kan forekomme. Selve virusinfeksjonen kan ikke behandles, men bakteriefineksjonen kan behandles med antibiotika. Som regel vil sykdommen gå over av seg selv iløpet av 1-2 uker, men i noen tilfeller kan lungebetennelse utvikles som krever behandling. Infiserte hunder er vanligvis ellers friske og i godt humør, utenom hosteanfallene.

Smitterisiko:

Kennelhoste er ikke en alvorlig sykdom, men må tas alvorlig hos valper, eldre hunder og hunder med nedsatt immunforsvar. Alle hunder bør vaksineres for å redusere smittepress, og risikogrupper er spesielt viktig. Pi og Bb er svært smittsomt, men lever ikke lenge utenfor vertsdyret, så det er liten risiko for svitte via mennesker eller andre dyr. Alle hunder kan smittes, men riskoen er størst ved jevnlig kontakt med mange andre hunder.

Vaksinering mot både parainfluensa og Bordetella bronchioseptica (BbPi, nesevaksine) gir bredere beskyttelse enn ved å bare vaksinere mot parainfluensa. Den gir også raskere beskyttelse pga lokal beskyttelse på slimhinner i luftveiene, som raskere responderer ved smitte.

  • Grunnvaksine som valp og ved 1-års alder
  • Årlig vaksine mot kennelhoste
  • Vaksine mot parvo, valpesyke og smittsom leverbetennelse hvert 3. år etter grunnvaksinering
  • Rabies og evt leptospirose ved utenlandsreiser
  • Rabiesvaksine må gjøres årlig, maks 365 dager etter sist vaksine, ellers må ny blodprøve tas.
  • Kun friske hunder skal vaksineres, ellers kan immunresponsen bli dårlig!
  • Ta det med ro et døgn etter vaksinering - immunforsvaret jobber på spreng!