Vaksinering av katt

Det er viktig å regelmessig vaksinere katten sin. Dette for å beskytte mot alvorlige sykdommer som det ikke finnes effektiv behandling mot, og man bidrar til å holde et lavt smittepress i kattebestanden.

I Norge vaksineres det hovedsaklig mot kattepest, katteinfluensa og evt klamydia. Der smittepresset er stort, eks. i katterier, kan en vurdere å vaksinere også mot andre sykdommer. Ved utenlandsopphold utenom Sverige, kreves det rabiesvaksinering (se egen side for dette).

KATTEPEST


Kattepest er en vanlig og veldig smittsom sykdom som rammer katter i alle aldre. Det forårsakes av et parvovirus og har høy dødelighet.

Symptomer:

Plutselig utbrudd med høy feber, sløvhet, spisevegring, oppkast og diarè. Viruset ødelegger de hvite blodcellene (en del av immunforsvaret), så katten blir fort mottakelig også for andre sykdommer. Det tar 4-5 dager fra katten smittes til den viser symptomer, og den kan skille ut virus i avføringen ca 1,5 måned etter at den ble smittet. Kattungens beskyttelse fra morens råmelk avtar med tiden, og er ikke lengre tilstrekkelig ved 2-3 måneders alder.

Smitterisiko:

Parvovirus er meget motstandsdyktige, og kan overleve de fleste desinfeksjonsmidler og høye temperaturer, og kan derfor overleve lenge (opptil 1 år!) utenfor vertsdyret. Kattepest forekommer ofte i Norge, og regionale utbrudd er ikke uvanlig. Også innekatter risikerer infeksjon, og kan være mer mottakelige pga manglende eksponering mot andre katter og sykdommer. Mest mottakelig er kattunger som ikke har fått i seg nok antistoffer i råmelk fra mor. Kattepest smitter ikke mennesker.

  • Grunnvaksine: 2 vaksiner med 1 måneds mellomrom
  • Årlig vaksine for utekatter
  • Innekatter hvert 3. år, årlig ved opphold på kennel eller utstilling.
  • Kun friske dyr skal vaksineres, ellers kan immunresponsen bli dårlig!
  • Ta det med ro et døgn etter vaksinering - immunforsvaret jobber på spreng!

KATTEINFLUENSA


Katteinfluensa er en samlebetegnelse på infeksjoner i kattens luftveier som gir forkjølelseslignende symptomer som hoste og nysing, rennende øyne og nese, sår i munn og svelg, bronkitt og lungebetennelse. Sykdommen skyldes oftest kattens herpesvirus (rhinotrakeittvirus) og/eller kattens calcivirus.

Symptomer:

Først nysing, nedsatt appetitt og feber. Senere kan øyeinfeksjoner, pustebesvær og hoste forekomme.

Smitterisiko:

Rammer hovedsaklig unge katter, og kan ha høy dødelighet. Hos en drektig katt, kan viruset forårsake abort eller misdannede foster. Kattunger som er smittet (som foster eller første leveuke) dør ofte tidlig. Sykdommer bryter oftest ut og spres på steder der mange katter treffes, eks katterier, kattepensjonater eller utstillinger. En smittet katt kan også bli kronisk bærer av virus etter å ha blitt frisk, og kan spre spitte i måneder eller år, og utgjøre en stor smitterisiko for andre katter. Katteinfluensa smitter ikke mennesker.