Avdelinger

  • Operasjonssal
  • Undersøkelsesrom
  • Oppvåkningsrom
  • Røntgenrom
  • Fremkallerrom
  • Laboratorium

Bildet illustrerer hunden Teacher, som ligger i lett narkose for digital tannrøntgen.

Her ser vi pasienten, på operasjonsrommet, som er i ferd med å våkne etter å ha fått fjernet en stor og betent livmor.

Klinikken er veletablert og velutstyrt, med operasjonssal, to undersøkelsesrom, oppvåkningsrom, tannbehandlingsavdelig og røntgenrom.Anestesiform tilpasses etter operasjonstype og vi anvender bl. a. gassanestesiPå klinikken utføres direkte laboratorieundersøkelser, deriblandt parasittundersøkelse, og blodanalyse.
Vi behandler hunder, katter, ildere, kaniner, minigris, marsvin og andre smågnagere.Vi er opptatt av å holde oss fortløpende oppdatert og deltar på kurs både nasjonalt og internasjonalt.