Personalet

Rosemarie Hegge Omreng, veterinær,

er uteksaminert fra Norges Veterinærhøgskole i 1989.


Rosemarie har drevet klinikken siden 1991 og har tatt en rekke etterutdanningskurs blant annet i kirurgi, akuttmedisin, tannbehandling, hudlidelser, adferdsproblemer og indremedisin.


Her med Ludde og Søs


Hanna Hafs Kvikstad, veterinær,

er uteksaminert fra University of Veterinary Medicine i Budapest, Ungarn, i februar 2019.

Arbeidet på Kolsås Dyreklinikk, med foreløpig veterinærlisens, fra juni 2018 til februar 2019. Fra februar 2019 til august 2019 jobbet hun som veterinær, med utvidet ansvar, ved Standal Dyreklinikk. Fra august 2019 har hun arbeidet ved Vinderen Dyreklinikk. 
Trives i rollen som "fastdyrlege", da hun har stor interresse for relasjonen mellom dyr og eiere. Har videre interresse for tannbehandling, avl og adferd.


Her med Flicka.

Elena Ivonina,

har veterinærutdannelse fra St.Petersburg, Russland. Elena behersker russisk.

For å bli godkjent må hun gå 2 år på Norges Veterinærhøgskole. Hun har heller valgt å jobbe som klinikkassistent. Hun har arbeidet ved klinikken siden høsten 2006.
Hun er en fantastisk ressurs med sitt store engasjement og pasjon for dyr og mennesker. Hun er til uvurderlig hjelp i klinikkens daglige gjøremål.


Her med katten Hera, som er innom til undersøkelse.