Priser fra 03.09.2019

Avbestilt-/ Uteblitt time: Må skje, i åpningstiden, innen 24 timer før avtalt time, mandagstimer fredagen før. Ubenyttede timer faktureres i sin helhet.# Pris avhengig av sykdommens- / undersøkelsens omfang. Ved enkelte inngrep kan det måtte påregnes anestesi, medisiner og utstyr i tillegg til prisen oppgitt.Det påregnes pristillegg kvelder, fra kl.17.30. Gjelder ikke vaksinering.

Denne listen inneholder bare et lite utvalg av det vi utfører ved klinikken.
Spør oss om pris på operasjoner, annen behandling eller hjemmebesøk.
Avføringsprøve for parasittundersøkelse ved klinikken

kr 359.-

Avliving katt. Tillegg for kremering

kr 1525.-

Avliving hund. Tillegg for kremeringkr 2029.-
Bad

kr 625.-

Bandasjeskift

kr 548.-

Blodundersøkelse ved klinikkenkr 827.-
Helseattest, utstedelsekr 553.-
Kastrering hannkaninkr 2694.-
Kastrering hannkattkr 1504.-
Kastrering hunnkattkr 2578.-
Klinisk undersøkelsekr 1114.-
Klippfra kr 545.-
Kloklippfra kr 67.-
Konsultasjon/Klinisk undersøkelsefra kr 975.-
Kontrollfra kr 408.-
Microchipfra kr 723.-
Omregistrering av chip fra utlandetkr 394.-
Ormebehandling (ekskl. ormemiddel)kr 303.-
Passutstedelsekr 689.-
Rabiesvaksineringkr 870.-
Reseptkr 171.-
Røntgen/Tannrøntgenfra kr 675.-
Røntgen HD. Inkl. anestesi!kr 3279.-
Røntgen AD+HD. Inkl. anestesi!kr 3512.-
Stingfjerningfra kr 0.-
Sårbehandlingfra kr 1590.-
Tannrens med UL, hund<10kgkr 1752.-
Tannrens med UL, hund >10kgkr 2139.-
Tannrens med UL, kattkr 1628.-
Tanntrekkfra kr 2712.-
Tømming av analsekker(ukomplisert)kr 333.-
Urinundersøkelse på klinikkenkr 419.-
Vaksinering og årlig kontrollkr 870.-
Ørerensfra kr 927.-
Øyeundersøkelsefra kr 736.-